LtEn
 
GOSIGN naudojimo taisyklės
 1. Bendrosios nuostatos

GoSign sistemos (toliau – GoSign) paskirtis yra – laikinai patalpinti, pasirašyti asmeniškai ar keliems asmenims pdf formato elektroninius dokumentus (toliau – dokumentai) ir patikrinti elektroniniu parašu pasirašytus dokumentus.

Naudodamasis GoSign paslaugomis, įkeldamas ir atsisiųsdamas dokumentus ar kitą informaciją, patalpintą GoSign, vartotojas sutinka su šiomis taisyklėmis ir naudodamasis GoSign privalo  jomis vadovautis.    

Aktuali šių taisyklių versija skelbiama interneto svetainėje www.gosign.lt . Šios taisyklės galioja nuo 2022 m. rugsėjo 28 d.

 1. Autorinės teisės

Visą GoSign turinį, įskaitant, bet neapsiribojant, informaciją, dokumentus, išskyrus vartotojų įkeltus dokumentus, logotipus, programinę įrangą ir paslaugas, teikia valstybės įmonė Registrų centras (toliau – Registrų centras) ir trečiųjų šalių paslaugų teikėjai. GoSign autorinės teisės priklauso Registrų centrui. Draudžiama GoSign kopijuoti, atgaminti, platinti kokia nors forma ar priemonėmis be raštiško Registrų centro sutikimo. Jei GoSign paslaugoms teikti būtina trečiųjų šalių programinė įranga, vartotojas turi pasirūpinti šios programinės įrangos įsidiegimu bei licencijų gavimu.

 1. GoSign vartotojai

GoSign dokumento tikrinimo paslauga gali naudotis visi interneto naudotojai.

GoSign dokumentų pasirašymo paslauga bei paslaugomis prisijungusiems vartotojams gali naudotis asmenys, turintys Registrų centro, Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos arba Estijos bedrovės SK ID Solutions AS išduotą galiojantį el. parašą. GoSign sistemoje galima naudoti el. parašą, įrašytą kriptografinėse USB laikmenose ar lustinėse kortelėse (taip pat ir asmens tapatybės kortelėse), arba mobilųjį el. parašą, teikiamą mobiliojo ryšio bendrovių UAB „Bitė Lietuva“, AB „Telia Lietuva“, UAB „Tele2” ir UAB „Teledema“.

 1. Vartotojų identifikavimas ir asmens duomenų apsauga

Vartotojai identifikuojami naudojant tapatybės nustatymo internete paslaugą iPasas.lt, kurią teikia Registrų centras. Identifikavimo metu GoSign perduodami asmens duomenys, kurie tvarkomi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

GoSign tvarko vartotojų asmens duomenis (vardas, pavardė, asmens kodas, el. paštas) elektroninių dokumentų pasirašymo ir tikrinimo paslaugos suteikimo tikslu.

 1. Vartotojo paskyros ir dokumento dydžio apribojimai

GoSign vartotojui suteikia 50 mb talpos paskyrą talpinti vartotojo įkeliamus dokumentus, taip pat ribojamas vieno įkeliamo dokumento dydis iki 6 mb. Šie dydžiai nustatomi GoSign ir gali būti keičiami GoSign nuožiūra. Apie mažinamą paskyros talpą vartotojai įspėjami iš anksto GoSign sistemoje.

 1. Neprisijungusiems vartotojams teikiamos paslaugos

Neprisijungęs vartotojas gali iš savo kompiuterio į GoSign įkelti pdf dokumentą ir jį pasirašyti el. parašu arba patikrinti įkelto dokumento el. parašus.

 1. Identifikuotiems (prisijungusiems) vartotojams teikiamos paslaugos

Vartotojas, identifikavęsis per iPasas.lt, gali įkelti ir laikinai patalpinti dokumentą, taip pat  gali patalpintą arba gautą dokumentą patikrinti, pasirašyti, peržiūrėti, atsisiųsti, nusiųsti el. paštu arba ištrinti. Gali patalpintą dokumentą pervadinti, kviesti kitus asmenis jį pasirašyti.

 1. Kvietimas pasirašyti dokumentą

Vartotojas gali pakviesti kitus asmenis pasirašyti jo patalpintą dokumentą. Taip pat pridėti naujus gavėjus arba šalinti (atšaukti) jau išsiųstus pakvietimus. Kvietimas pasirašyti dokumentą siunčiamas el. paštu.

Vartotojas, gavęs kvietimą pasirašyti dokumentą, gali priimti kvietimą ir identifikavęsis  pasirašyti dokumentą arba turi teisę atmesti kvietimą ir atsisakyti pasirašyti dokumentą. Atmetęs kvietimą pasirašyti dokumentą arba pasirašęs dokumentą, vartotojas  negali atšaukti atlikto veiksmo.

Kvietimo siuntėjas ne dažniau kaip kas 3 dienas (72 val.) gali nusiųsti priminimą pakviestiems ir dar nepasirašiusiems asmenims. Vartotojams, kurie atmetė kvietimą pasirašyti dokumentą arba dokumentą ištrynė iš savo gautų dokumentų sąrašo, priminimas nesiunčiamas.

Tuo atveju, kai siuntėjas ištrina kvietimą ar su kvietimu susijusį dokumentą, kvietimas pasirašyti tą dokumentą nustoja galioti, tačiau kvietimą anksčiau priėmęs vartotojas ir toliau gali dokumentą peržiūrėti, atsisiųsti, siųsti el. paštu ar ištrinti iš savo gautų dokumentų sąrašo. Dokumento pašalinimas iš GoSign neatšaukia dokumento pasirašymo ir parašo galiojimo.

 1. Dokumento pasirašymas

Dokumento pasirašymas elektroniniu parašu atliekamas ETSI standarte aprašytu skaitmeninio parašo su elektronine laiko žyma PAdES-B-LT lygio formatu.

Papildomai pasirašytą dokumentą galima papildyti metaduomenimis pagal šiuos formatus:
1. pagal Elektroninio dokumento specifikaciją PDF-LT-V1.0 patvirtintą Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. VE(1.3 E)-42 „Dėl elektroninio dokumento specifikacijos PDF-LT-V1.0 patvirtinimo“;
2. pagal Elektroninio dokumento specifikaciją PDF-RC-V1.0 suderintą Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos 2017 m. rugsėjo 1 d. raštu Nr. (6.2 E)V4-367 ir patvirtintą Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2017 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. v-220 „Dėl elektroninio dokumento specifikacijos PDF-RC-V1.0 patvirtinimo“.

Prieš pasirašydamas dokumentą elektroniniu parašu vartotojas gali peržiūrėti dokumento turinį ir nurodyti parašo paskirtį, pasirašymo vietą, kontaktinę informaciją. Šie duomenys papildomi ir neturi įtakos paties parašo galiojimui. Vartotojas gali pasirinkti vizualizuoti elektroninį parašą dokumente arba nevizualizuoti. Vartotojas pasirenka elektroninio parašo įrangą ir patvirtina pasirašymo veiksmą įvesdamas PIN kodą.

Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymas (2018-05-09, Nr. 7474) numato, kad elektroninis parašas, kuriuo pasirašytas elektroninis dokumentas, turi tokią pat teisinę galią kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme.

GoSign sistemoje nėra galimybės atšaukti  dokumento pasirašymo faktą.

 1. Dokumento tikrinimas

Pasirašyto elektroninio dokumento ir elektroninio parašo galiojimas tikrinamas pagal Elektroninio dokumento specifikaciją PDF-LT-V1.0 patvirtintą Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. VE(1.3 E)-42 „Dėl elektroninio dokumento specifikacijos PDF-LT-V1.0 patvirtinimo“.

GoSign sistema tikrina tik kvalifikuotais elektroniniais parašais ir spaudais pasirašytus / patvirtintus dokumentus.

Vartotojas pasirenka tikrinti pasirašyto dokumento elektroninių parašų galiojimą ir GoSign, patikrinusi elektroninių parašų komponentus, pateikia vartotojui išvadą dėl dokumento parašų galiojimo bei papildomą parašo informaciją.

 1. Dokumentų saugojimas

Neprisijungusių vartotojų pasirašymui ar tikrinimui įkelti dokumentai GoSign nėra saugomi, išskyrus atvejus, kai, atlikęs pasirašymą ar dokumento tikrinimą, vartotojas prisijungia prie GoSign ir šis dokumentas išsaugomas jo paskyroje.

Į GoSign įkelti ir saugomi dokumentai pasiekiami tik įkėlusiems asmenims ir asmenims, kuriuos vartotojas pakviečia dokumentą pasirašyti. Naudodamasis siuntimo el. paštu funkcija, vartotojas perduoda dokumentą tretiesiems asmenims ir už šio veiksmo pasekmes atsako pats vartotojas.

Dokumentai GoSign vartotojo paskyroje saugomi neribotą laiką tol kol egzistuoja vartotojo paskyra arba iki kada juos ištrina pats vartotojas.

Kviesdamas pasirašyti dokumentą kitus asmenis, siuntėjas supranta, kad priėmęs kvietimą pakviestas asmuo įgauna teisę peržiūrėti dokumentą, jį atsisiųsti bei persiųsti el. paštu, matyti visą pasirašančiųjų (pakviestų pasirašyti) asmenų sąrašą, dokumento įvykių sąrašą bei visų dokumente esančių el. parašų informaciją, teikiamą naudojantis dokumento tikrinimo funkcija.

GoSign užtikrina, kad gautu kvietimu galėtų pasinaudoti tik tas asmuo, kurio vardas ir pavardė sutampa su kvietime nurodytais vardu ir pavarde.

Siuntėjas, siųsdamas dokumentą el. paštu arba kvietimą pasirašyti dokumentą, turi galimybę pranešimo tekste pateikti nurodymus gavėjams dėl disponavimo dokumentu ribotumo ar dokumento turinio konfidencialumo. GoSign neatsako, jei dokumento ar kvietimo gavėjai nesilaiko siuntėjo nurodymų.

 1. Paskyros trynimas

Norėdamas panaikinti savo paskyrą, vartotojas tai gali padaryti paspaudęs šią nuorodą: Paskyros trynimas. Patvirtinus paskyros trynimą, vartotojo įkelti bei gauti dokumentai ir su jais susijusi istorija bus ištrinti. Paskyros panaikinimas neatšaukia pasirašytų el. dokumentų el. parašo galiojimo.

 1. Paslaugų kaina

Visos paslaugos GoSign vartotojams teikiamos neatlygintinai iki atskiro pranešimo. Trečiosios šalys gali apmokestinti galimybę naudotis el. parašo paslaugomis, reikalingomis darbui GoSign.

 1. Atsakomybė

GoSign netikrina ir nekontroliuoja vartotojų įkeltų dokumentų turinio. Už dokumentų turinį, jo teisėtumą bei autorinių teisių laikymąsi yra atsakingas vartotojas, įkėlęs dokumentą.

GoSign neįsipareigoja neterminuotai saugoti vartotojų įkeltų dokumentų ir neatsako už atsitiktinai prarastus dokumentus.

Registrų centras neatsako už galimus GoSign sutrikimus ar nepasiekiamumą ir nedengia vartotojų išlaidų, tiesioginių ar netiesioginių nuostolių ar negauto pelno, taip pat neatlygina už vartotojų patirtus nepatogumus.

 1. Slapukai

Slapukai (angl. Cookies) – tai nedideli informacijos failai, kuriuos interneto svetainės lankytojo naudojamo įrenginio (kompiuterio, telefono ar planšetės) naršyklė priima iš interneto svetainės ir išsaugo juos lankytojo įrenginyje.

GoSign svetainėje naudojami šių tipų slapukai:

Būtinieji slapukai. Šie slapukai yra būtini interneto svetainės veikimui. Slapukai leidžia naršyti interneto svetainėje ir naudotis jos funkcijomis (pvz., saugiai prisijungi prie interneto svetainės). Būtinieji slapukai Gosign interneto svetainėje naudojami be lankytojo sutikimo.

Analitiniai slapukai. Slapukai renka duomenis apie interneto svetainių naudojimą ir padeda Registrų centrui tobulinti interneto svetaines (pvz., apskaičiuojamas lankytojų skaičius, nustatomos lankomos svetainės sritys ir kt.).

Slapuko pavadinimas Naudojimo paskirtis Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Slapuko tipas
JSESSIONID Vartotojo sesijai palaikyti Įėjimo į puslapį metu Iki sesijos pabaigos Būtinas
ADRUM_BT1 Techniniam stebėjimui Įėjimo į puslapį metu 30 sek. Būtinas
ADRUM_BTa Techniniam stebėjimui Įėjimo į puslapį metu 30 sek. Būtinas
_utma Google Universal Analytics. Statistinei informacijai apie interneto puslapio lankomumą rinkti Pirmo įėjimo į puslapį metu 2 metus Analitinis
_utmb Google Universal Analytics. Statistinei informacijai apie interneto puslapio lankomumą rinkti Įėjimo į puslapį metu 30 min. Analitinis
_utmc Google Universal Analytics. Statistinei informacijai apie interneto puslapio lankomumą rinkti Įėjimo į puslapį metu Iki sesijos pabaigos Analitinis
_utmt Google Universal Analytics. Statistinei informacijai apie interneto puslapio lankomumą rinkti Įėjimo į puslapį metu 10 min. Analitinis
_utmz Google Universal Analytics. Statistinei informacijai apie interneto puslapio lankomumą rinkti Įėjimo į puslapį metu 6 mėn. Analitinis
 1. Pagalba, pasiūlymai ir pastabos

Pagalba ir konsultacijos teikiamos interneto svetainėje info.registrucentras.lt.